Doğan Holding öncülüğünde başlatılan “Türkiye’nin Ortak Değerleri Projesi”, 25 Mayıs 2017’de il buluşmaları ile Ortak Değerler Hareketi’ne dönüşmüştür. Bugüne kadar İstanbul, İzmir, Van ve Adana’da gerçekleştirilen il buluşmalarına 18-28 yaş arası genç ve kadınlardan toplam 434 temsilci katılımıştır.

“Müştereklerimizi keşfedelim, geleceğe birlikte yürüyelim.” teması ile düzenlenen etkinliklerde Türkiye Değerler Araştırması sonuçları katılımcılarla paylaşılmış, atölye çalışmaları ile kadınların ve gençlerin toplumun ortak değerleri üzerine düşüncelerini birbirleriyle paylaşması ve ortak değerleri geliştirmeye yönelik proje fikirlerinin geliştirilmesi teşvik edilmiştir.

Ortak Değerler Hareketi kapsamında gerçekleştirilen buluşma, atölye çalışması ve eğitim gibi etkinliklerde elde edilen kazanımların toplumun daha geniş kesimleri ile buluşturulmasını ve etkilerin yerelde sürdürülebilirliğini sağlamak için, kadın ve gençler tarafından geliştirilen proje fikirlerinin teknik ve maddi açıdan desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda Ortak Değerleri Destekleme Programı’nın amacı, toplumdaki ortak değerlerin hatırlanması, anlaşılması, önemsenmesi, korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak kadınlar ve gençler tarafından hazırlanacak yaratıcı, yenilikçi ve farklı kesimlerin ortaklığına dayanan projelerin desteklenmesidir.

Başvuru Tarihleri ve
Proje Uygulama
Süresi

 • Ortak Değerleri Destekleme Programı’na gerçekleştirilecek olan başvurular yıl boyunca açıktır. Projelerin uygulama süresi 3 ay ile 12 ay arasındadır. Projenin uygulama süresi, program koordinatörünün onayı ile en fazla 2 ay uzatılabilir.

Nasıl Başvurulur?

 • Ortak Değerleri Destekleme Programı’na sayfanın en altında bulunan “BAŞVUR” butonuna tıkladıktan sonra gerekli bilgileri girerek ve proje dokumanınızı yükleyerek başvurabilirsiniz. Proje dokumanını indirmek için lütfen tıklayınız.

Kimler Başvurabilir?

 • Ortak Değerleri Destekleme Programı kapsamında aşağıda yer alan kurum, kuruluş ve gruplar uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır.
 • Gençlik organizasyonları
  • Üniversite öğrenci toplulukları/kulüpleri
  • Gençlik konseyleri/birlikleri
 • Tüzel kişiliği olmayan gençlik/kadın girişimleri1,
 • Dernek ve vakıflar,
 • Kent Konseyleri ve meclisleri.

Program Bütçesi ve Destek Miktarı

Proje kapsamında desteklenecek olan her proje için destek tutarı en fazla 15.000 TL’dir.

1En az dört kişiden oluşan gruplar.